ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม


พระคาถาและคำกล่าว พิธีขอเงินจากเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม

นะโมตัสสะมัย อะมัยมัทธะ มหาตัสสะวายะ นะมะพะทะ
ข้าพเจ้าขอบูชาเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม ด้วยความเคารพ และศรัทธายิ่ง
โอมมานี เปมีฮง น่ำมอ ตาซือ ตาปี กวนซีอิมผ่อสัก มอฮอสัก (ท่องบทนี้ 12 จบ)
ข้าพเจ้า..... (บอกชื่อ-สกุล และวัน/เดือน/ปีเกิด พร้อมที่อยู่ปัจจุบันของตัวเอง).....
ขอยืมเงินจำนวน.....(ระบุจำนวนเงินที่จำเป็นหรือต้องการจริงๆ).....บาท
ข้าพเจ้าขอยืมเงินจำนวนนี้ไปเพื่อ.......................................................
ข้าพเจ้าขอน้อมรับพรอันประเสริฐจากเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม ขอพระองค์โปรดได้ยินเสียงร้องขอ และเพ่งเห็น คำอธิษฐานด้วยศรัทธาของข้าพเจ้า ขอเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัมโปรดประทานบารมี อำนวยพร ขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้านี้จงเป็นจริงทันใจ ขอความสำเร็จดั่งปรารถนาจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

 ข้อปฏิบัติในการไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม แบบออนไลน์ คือ
 
1. สามารถขอพร เจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม ได้ในเรื่องทั่วๆไปตามปรารถนา และได้ทุกๆวันตามที่ต้องการ (อธิษฐานขอพรเพียงอย่างเดียว ห้ามกล่าววาจา แบบ บนบาน ศาลกล่าว เป็นอันขาด ถือว่าเป็นการไม่เหมาะสมและสิ่งที่ท่านขอก็อาจจะไม่เกิดผลสำเร็จ) เพียงแค่ใช้ ธูป 9 ดอก และดอกไม้ 1 พวง แล้วอธิษฐานขอพรผ่านหน้าคอมพิวเตอร์ที่เปิดหน้าเว็ปไซต์นี้ได้เลย หรือ ผ่านหน้าจอมือถือของท่าน ผ่านหน้าเว็ปได้เลยเช่นกัน
 
2. แต่ถ้าหากต้องการ ทำพิธี เรื่อง การขอยืมเงินจาก เจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม โดยเฉพาะจะต้องปฏิบัติ ตามข้อแนะนำดังนี้เท่านั้น ถึงจะได้ผลตามปรารถนา
2.1เตรียมเครื่องทำพิธี ให้ครบถ้วน (ถ้าเปรียบกับในโลกมนุษย์ก็คือ เตรียมการส่งเอกสารหลักฐานต่างๆเพื่อทำการยื่นกู้นั่นเอง) อันประกอบด้วย ธูป 9 ดอก, ซองสีแดง หรือ ซองสีชมพู 1 ซอง, สแตมป์รูปพระแม่กวนอิม หรือ สแตมป์รูปมังกร จำนวน 2 ดวง, หงิ่งเตี๋ยทองเต็ม , กุ่ยนั้งฮู้, กิมหงิ่งเต้า(ถังเงินถังทอง) , กระทงตั่งกิม , เทียนแดงคู่ หรือ เทียนแดงขาไม้คู่ ก็ได้ (ท่านสามารถเตรียมเครื่องทำพิธีเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง หรือ นำรายการของไหว้เหล่านี้ ไปหาซื้อเองตามที่ร้านสังฆภัณฑ์ทั่วไป)

2.2 การทำพิธีขอยืมเงินจากเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม จะทำพิธีขอได้เฉพาะทุกวันที่ 26 ของเดือน ในช่วงเวลา 10.59 น. – 12.59 น.  เท่านั้น (ทำพิธีขอได้เพียง เดือนล่ะ 1 ครั้งเท่านั้น)
 
2.3 การทำพิธีขอยืมเงินจากเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม เหมือนการอธิษฐานขอพร (ห้ามบนบาน เป็นอันขาด) หากสมปรารถนาแล้ว แค่เข้ามาขอบคุณท่านและคืนเงินท่านด้วยการเผาเงินกระดาษหรือเงินแบงค์กาโม ตามจำนวนเงินที่ขอยืมได้ และ รีวิวขอบคุณท่านก็พอ
 
2.4 หากท่านที่ต้องการ ระบุ เวลาทราบผลและรอผลให้แน่นอน ในการขอยืมเงิน จากเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม ด้วย ก็สามารถทำได้ด้วยการขอปฏิบัติบูชาเป็นดอกเบี้ย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขอได้ต่อเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัมให้มากขึ้น ดังนี้
 
*** หากต้องการระบุการขอทราบผลการขอพร ภายใน 1 เดือน จะมีการปฏิบัติตนคือ
 
1. ทานอาหารเจ หรือ อาหารมังสวิรัต อาทิตย์ล่ะ 1 ครั้งในวันเกิดของตนเอง เช่น วันอาทิตย์,จันทร์,อังคาร.....หรือ ทุกวันพระ เป็นต้น
 
2. ไหว้พระสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ประจำ โดยทำการสวดทุกๆวัน(สวดเวลาใดก็ได้ที่สะดวก) แต่ต้องทำต่อเนื่องตลอดช่วงระยะ 1 เดือนที่ขอพร
 
3. ทุกวันพระให้ทำบุญอะไรก็ได้ ,จะไปทำที่วัด หรือจะโอนเงินทำบุญทางออนไลน์ก็ได้ แล้วน้อมถวายบุญต่อเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม ที่ประจำ ณ เว็ปไซต์โหราหน้าหยก

 
*** หากต้องการระบุการขอทราบผล ภายใน 3 เดือน จะมีการปฏิบัติตนคือ
 
1. ทานอาหารเจ หรือ อาหารมังสวิรัต อาทิตย์ล่ะ 1 ครั้งในวันเกิดของตนเอง เช่น วันอาทิตย์,จันทร์,อังคาร.....หรือ ทุกวันพระ เป็นต้น และในวันที่ทำการทานอาหารเจหรือมังสวิรัตินั้น ท่านสามารถเลือกทำการไหว้พระสวดมนต์ หรือ การทำบุญ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ หรือจะทำทั้งสองอย่างให้ครบไปด้วยก็ยิ่งดี และถวายบุญต่อเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม ที่ประจำ ณ เว็ปไซต์โหราหน้าหยก

 
*** หากท่านที่ ไม่ต้องการระบุเวลา การขอทราบผลการขอพร ตามข้อที่ 2.4 นี้ ไม่ว่าจะได้เร็วหรือช้าก็ตามที่เจ้าแม่กวนอิมฮองฮัมจะเมตตา แล้วล่ะก็ ท่านก็สามารถเลือกที่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 2.4 ก็ได้ ไม่ได้บังคับ

.............................................................................


ขั้นตอนการทำพิธี ยืมเงิน เจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม 
(ความเชื่อส่วนบุคคล)
 
1. จ่าหน้าซอง การขอพรให้เรียบร้อย ตามตัวอย่างด้านล่างนี้ และจัดใส่พานพร้อมชุดเครื่องทำพิธีทั้งหมดให้เรียบร้อยแล้ว นำไปวางบนโต๊ะ และเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ แล้ว ไปที่หน้าขอพรทางหน้าเว็ปไซต์โหราหน้าหยก ที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัมไว้


 
2. จุดธูป 9 ดอกเพื่ออธิษฐาน ตามบทพระคาถาด้านบน บอกชื่อ- นามสกุล ที่อยู่ให้ชัดเจน ออกเสียงให้ได้ยินชัดเจน -> บอกจำนวนเงินที่ต้องการให้ชัดเจน และ ขอไปเพื่ออะไร ขอเฉพาะให้เพียงพอต่อจำนวนที่จำเป็นต้องใช้จริงๆ ขอด้วยศรัทธาและความจริงใจ อย่าขอแบบโลภมากเพราะเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัมจะทราบวาระจิตของผู้ที่มาขออยู่แล้วว่า เงินจำนวนที่ขอนั้นจำเป็นจริงๆหรือไม่ แล้วกล่าวตามคำขอด้านบนจนครบ
 
3. ปักธูปในกระถาง หรือ ภาชนะที่สามารถเก็บผงธูปได้
 
4. พอธูปไหม้ไปสักประมาณครึ่งก้านธูป ให้หยิบเอาซองสีแดงหรือสีชมพู ที่ได้จ่าหน้าจองไว้แล้วออกมาจากถาด แล้วหยิบผงธูปในกระถาง (ต้องแน่ใจว่าเป็นผงธูปจากธูปที่ไหม้จากที่เราจุดอธิษฐานขอนี้เท่านั้น หยิบขึ้นมาสักแค่เพียงหยิบมือเล็กน้อยก็พอ แล้วนำใส่ในซองสีแดงหรือซองสีชมพูที่ได้จ่าหน้าซองเอาไว้ เรียบร้อยแล้ว
 
5. นำเอาสแตมป์ อีกหนึ่งดวงที่เหลือ ติดปิดที่ซอง ตามตัวอย่างดังนี้


 
6. นำซองที่ปิดผนึกสแตมป์เสร็จแล้ว วนเหนือควันของธูปบนกระถางธูปจำนวน 3 รอบ   (ระหว่างที่ทำการวนซองอยู่นั้นให้พูดว่า ขอให้จงสำเร็จ ขอจงสำเร็จ ขอจงสำเร็จ ด้วยเถิด สาธุ)
 
7. หลังจากนั้น นำ ซองแดงหรือซองชมพู นี้ไปวางไว้รวมกับของทำพิธีบนถาดเครื่องถวายอีกครั้งรอจนกว่าธูปที่เหลือจะไหม้จนหมด
 
8. ลาซองสีแดงหรือสีชมพูที่เราส่งคำอธิษฐานนั้นไปเก็บไว้ ใน ตู้เซฟ หรือ ลิ้นชักเก็บเงิน หรือ ใต้หิ้งพระ หรือ นำไปไว้บนหัวนอน หรือนำใส่ไว้ในกระเป๋าเงินใบที่ใหญ่หน่อยที่สามารถใส่ได้ทั้งซองเต็มๆ ห้ามพับครึ่งเด็ดขาด หรือ นำไปวางไว้บนที่สูงอันสมควร ส่วนของที่ใช้ทำพิธีทั้งหมดให้เก็บใส่ถุงรวมกันไว้ จนกว่าจะสมปรารถนา แล้วค่อยนำเอามาเผา พร้อมกับ เงินกระดาษหรือเงินแบงค์กาโม ที่จะทำการคืนเงินให้เจ้าแม่นั่นเอง  แต่ถ้าในกรณีหมดระยะเวลาที่ขอแล้ว ไม่สำเร็จ สามารถเก็บเครื่องทำพิธีนี้ เพื่อทำการขอใหม่ ในคราวต่อไปก็ได้ หรือ จะเผาไปทิ้งเลยก็ได้เช่นกัน
 
9. ถ้าเราสมหวัง ตามปรารถนาแล้ว เราก็แค่เปิดหน้าเว็ปขึ้นมาขอบคุณท่าน และคืนเงินให้ท่านตามจำนวนเงินที่เราขอไปด้วยเงินกระดาษหรือแบงค์กาโม หรือ ใครจะรีวิวขอบคุณท่านด้วยก็ได้ หรือ จะกลับมาบูชาภาพเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม ที่ไลน์ไอดี: @horanayok เพื่อความเป็นสิริมงคลและนำไปประดิษฐานกราบไหว้บูชาขอพรที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของท่านก็ได้

ลิงค์ภาพบูชาเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม 

http://www.horranayok.com/material3.php?id=4.............................................................................

ประวัติความเป็นมาในการจัดสร้างเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม เพื่อประดิษฐาน แบบออนไลน์ ตามยุคตามสมัย บนหน้าเว็ปโหราหน้าหยก คือ

ในช่วงกลางดึกคืนหนึ่ง ขณะที่ทางท่านอาจารย์โหราหน้าหยก ได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอยู่ ได้รับการสื่อจิตจาก พระแม่กวนอิม ให้ทำการวาดภาพเหมือนของท่านขึ้นมา 1 ภาพ โดยที่ท่านบอกให้วาดประมาณตามแบบภาพที่ได้ปรากฎให้เห็นทางหน้าเว็ปไซต์นี้  แต่ก่อนหน้านั้นภาพ พระพักตร์ ของพระแม่กวนอิม ที่ให้ช่างภาพได้วาดขึ้นมาทางอิเล็กทรอนิกนั้น  ไม่ได้สวยงามเหมือนดั่งที่ท่านต้องการ ตามที่พระแม่กวนอิม ได้นิมิตให้เห็น แต่ว่าช่างภาพก็ได้วาดแบบสุดความสามารถแล้ว เมื่อได้ทำการปริ๊นภาพออกมาแล้ว ท่านอาจารย์โหราหน้าหยกก็ยังมีความไม่สบายใจ ที่ไม่สามารถวาดได้ตามแบบพระพักตร์ใบหน้าของเจ้าแม่กวนอิมให้สวยงามเหมือนดั่งในนิมิต นั้น  ท่านอาจารย์โหราหน้าหยกจึงมาอธิษฐานขอพรจากพระแม่กวนอิมอีกครั้งหนึ่งว่า  “หากว่าข้าพเจ้า พอมีบุญมีวาสนาอยู่บ้าง ข้าพเจ้าก็มีความปรารถนาจะขออนุญาติ ทำการแก้ไขภาพวาดพระพักตร์ ของพระแม่กวนอิม ให้งดงาม เหมือนดั่งในนิมิตที่ข้าพเจ้าได้เห็น แต่ข้าพเจ้าภาพวาดไม่เป็น จึงอยากจะขอพรให้พระแม่ประทานพรมาช่วยให้ข้าพเจ้าแก้ไขภาพวาดให้สวยงามดั่งนิมิตได้สำเร็จด้วยเถิด” จากนั้น ท่านอาจารย์ก็ลองมาทำการแก้ไขวาดพระพักตร์ใบหน้าของพระแม่กวนอิมใหม่ เหมือนดั่งปาฏิหารย์ก็ว่าได้ เสริมเติมแต่งแก้ไขไป จนสำเร็จได้ พระพักตร์ที่งดงามใกล้เคียงเหมือนดั่งในนิมิต ออกมาจริงๆ ตามที่ได้เห็นปรากฎอยู่บนหน้าเว็ปตอนนี้ หลังจากท่านอาจารย์โหราหน้าหยกได้ทำการปรับแก้ไขพระพักตร์ของเจ้าแม่กวนอิมได้แล้ว ท่านก็มีภาระกิจใหม่ มาสื่อจิต กับท่านอาจารย์โหราหน้าหยกว่า ให้ใช้ชื่อ ภาพเหมือนพระแม่กวนอิมนี้ว่า  “เจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม” และนำขึ้นไป ประดิษฐานแบบออนไลน์ บนหน้าเว็ปไซต์ ท่านจะมาโปรด มนุษย์ทุกผู้ทุกนาม โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเรื่องการเงิน ไม่ว่าจะอยู่แห่งหน ตำบลใด ประเทศไหน บนโลกใบนี้ เพียงแค่ อินเตอร์เน็ตไปถึง และเปิดหน้าเว็ปไซต์นี้ขึ้นมาก็สามารถทำการขอพรจากท่าน และสื่อถึงท่านได้ เพราะในสังคมยุคสมัยปัจจุบันนี้ เป็น โลกออนไลน์ โลกโซเชียล โลกแห่งทุนนิยม เงินทองเป็นของมีค่าและเป็นจำเป็นในการดำรงชีวิต ผู้คนมากมายทุ่มเทเวลาเกือบทั้งหมดเพื่อทำงานหาเงินไปจนหมด ทำให้ ผู้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้เข้าวัดทำบุญ หรือไปขอพรยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆได้ หรือ บางคนก็มีความจำกัดเรื่องการเดินทาง อยู่ห่างไกล หรือ อยู่ต่างประเทศ ก็ไม่สามารถจะไปยังสถานที่ใด ที่หนึ่งได้สะดวก  ท่านพระแม่กวนอิม จึงได้มีปณิธานลงมา เพื่ออยากจะโปรดช่วยเวไนยสัตว์ให้ได้กว้างขวางมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ท่านอาจารย์โหราหน้าหยก จึงมีความศรัทธาและขอน้อมสนองพระปณิธานของพระแม่กวนอิม จึงได้จัดสร้างหน้าเว็ปไซต์ เพื่อประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ ให้สาธุชนทั้งหลาย ได้สะดวกสบายไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดในโลกนี้ก็สามารถที่จะทำการกราบไหว้สักกระบูชาขอพรจากเจ้าแม่เจ้าอิมได้เช่นกั ครับผม สาธุๆๆๆ


โหราหน้าหยก
E-mail : horanayokone995@gmail.com
Facebook : โหราหน้าหยก นิรายนะ ลาหิรี
Line ID : @horanayok

ติดต่อโหราหน้าหยก